Konferencja RESPIRO na temat Zakupów Społecznie Odpowiedzialnych

Spread the love

3-4 grudnia 2007, Lille, Francja

Problematyka zakupów społecznie odpowiedzialnych (SRP) w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zostanie poruszona w dwóch ważnych sektorach:

Budowa
Jako największy pracodawca przemysłowy w Europie staramy się promować zasady CSR – m.in. zdrowe i bezpieczne warunki pracy, stosowanie zrównoważonych materiałów budowlanych i wykluczenie pracy dzieci – może mieć znaczący wpływ na wiele osób

Tekstylia i odzież
Sektor znajdujący się pod silną presją globalnej konkurencji, w którym zasady CSR, takie jak wysokiej jakości zatrudnienie, mogą pomóc w sprofilowaniu europejskiego przemysłu i poprawie warunków pracy milionów pracowników

Wydarzenie służy jako konferencja zamykająca europejski projekt RESPIRO, którego celem jest zwiększenie włączenia wymagań społecznych do działań zakupowych sektora publicznego i prywatnego poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między zamawiającymi i dostawcami z sektora publicznego i prywatnego.

Konferencja jest połączona z Procura+, europejską kampanią ICLEI na temat zrównoważonych zamówień, i jest gospodarzem seminarium EUROCITIES na temat odpowiedzialnych zamówień.

Cele i zadania konferencji

Konferencja RESPIRO to okazja do:

  • Uzyskaj wgląd w najnowsze inicjatywy i międzynarodowe dobre praktyki dotyczące SRP
  • Odzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące organizacji SRP (np. przewodniki RESPIRO)
  • Stanowią część międzynarodowego, interaktywnego forum wymiany