Przewodnik RESPIRO dotyczący społecznie odpowiedzialnego zaopatrzenia w tekstylia i odzież

Spread the love

Wstęp

Zamówienia społecznie odpowiedzialne (SRP) polegają na wykorzystaniu siły nabywczej organizacji publicznych i prywatnych do zakupu produktów, robót i usług, które mają pozytywny wpływ społeczny. To znaczy
uwzględnianie skutków społecznych w cyklu życia produktu lub pracy w decyzjach dotyczących zamówień i podejmowanych działaniach. Wdrażając SRP, nabywcy mogą wpływać na takie kwestie, jak bezpieczeństwo i higiena pracy, przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy i jakość zatrudnienia, polityka integracji na rynku pracy,
walka z nielegalną pracą dzieci i etycznym pozyskiwaniem surowców.

Przewodnik RESPIRO dotyczący SRP tekstyliów i odzieży zawiera jasne wskazówki dla kupujących, którzy chcą:
nabywać tekstylia i odzież w sposób odpowiedzialny społecznie. Odpowiednie zamówienia obejmują:
• Odzież robocza dla pracowników stołówek, usług ogrodniczych, zbiórki odpadów, szpitali itp.
• Mundury i odzież ochronna dla straży miejskiej, straży pożarnej itp
• Odzież korporacyjna, taka jak t-shirty, czapki itp.

Przewodnik sugeruje ambitne, ale dokładnie sprawdzone kroki, które należy podjąć w celu uzyskania odzieży, która oferuje
dobra jakość za rozsądną cenę przy jednoczesnym poszanowaniu warunków życia i pracy w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji.

Przewodnik RESPIRO łączy ambicje nabywców publicznych w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju poprzez politykę zamówień z rosnącymi inicjatywami dostawców z sektora prywatnego w zakresie korporacyjnym
odpowiedzialność społeczna (CSR, patrz definicja na marginesie). Powstał dzięki współpracy sieci miejskich reprezentujących nabywców z sektora publicznego oraz sektorowych partnerów społecznych reprezentujących stronę dostawców. Łącząc siły i rozszerzając zakres odpowiedzialnego popytu i oferty, miasta i partnerzy społeczni mają nadzieję stymulować innowacje przyjazne społecznie i środowisku.

W sektorze prywatnym wzrasta świadomość potrzeby pracy nad skutkami środowiskowymi i społecznymi działalności biznesowej; jednocześnie polityki CSR są coraz częściej podkreślane jako ważny element w decyzjach dotyczących zamówień publicznych.