Przewodniki RESPIRO

Roboty budowlane w zakresie budynków Przewodnik RESPIRO dotyczący społecznie odpowiedzialnego zamawiania robót budowlanych Przewodnik RESPIRO pour l’achat socialement responsable des travaux de construction Przewodnik RESPIRO po...

Continue reading...

Witamy

Projekt RESPIRO ma na celu zachęcenie do wymiany doświadczeń w zakresie uwzględniania wymogów społecznych i etycznych w działaniach zakupowych, zarówno między nabywcami z sektora publicznego i...

Continue reading...